R E Z E R V A C E

 Místo u stolu si můžete rezervovat telefonicky na čísle:
 
  +420 727 942 499
 
 Orientační plán rozmístění a číslování stolů: